TLF: 98900050 EMAIL: per.annar@mnras.no

Fordelingskum med justerbar V-overløp til infiltrasjonanlegg for spredt bebyggelse

Vi leverer store og små komplette
infiltrasjonsanlegg bestående av slamavskiller,
fordelingskum, rør, rørdeler og fiberduk.

Pumpekum kan leveres etter behov

V-overløpene kan enkelt justeres fra bakkenivå. Fordelingskummen er norskprodusert og leveres som standard med 2, 3, 4 og 5 justerbare V-overløp. Større kummer produseres på bestilling