TLF: 98900050 EMAIL: per.annar@mnras.no

NYhet for hytte-fritidshus med gråvann! Kombitank - slamavskiller 2m3 og filterkum 2,2m2 i en tank

1 Innløp 11 cm

2 Gjennomføring skillevegg 11cm

3 Dykk 11cm

4 Utløp 11cm

5 Plate m/snor for underlag av isolering

6 Pumpekum

7 Lufterør

8 Overrislinsrør (7,5cm)

Ved å slå sammen to tanker til en (kombitank) sparer en gravekostnader og tilsynet blir enklere.

Ring dersom du vil vite mere om kombitanken