TLF: 98900050 EMAIL: per.annar@mnras.no

Pumpekum for silopressaft - vann og kloakk med og uten pumpe

Pumpekum: 
Vi leverer pumpestasjoner med diameter 160 og 200 cm til ønsket høyde. Vi har produsert stasjon med dia 160 cm og høyde 1400 cm.
Silo:
Pumpekummen bør plasseres så nær siloen som mulig. Plastrør 75 mm legges med en liten helning oppover fra siloens sluk til pumpekummen slik at en får veskelås. NB! Gå ikke nedi kummen da silosaften utvikler giftige gasser.
Montering:
Tanken plasseres på et 20 cm sandsjikt og avstemples mot setninger.
Rundt tanken fylles 20 cm lag av sand med kornstørrelse 3 -15 cm.
Maks nedgravningsdybde er 1 m fra terreng til tankhals
Skjøteringer på 50 cm og 100 cm leveres for større nedgravingsdybder. 

Monteringsanvisning er montert på tanken.

FP-S 0,3 300 LITER 17 KG 110 CM 60 CM

FP-S 0,5 550 LITER 30 KG 110 CM 90 CM

FP-S 1,4 1400 LITER 65 KG 150 CM 135 CM