TLF: 98900050 EMAIL: per.annar@mnras.no

Samletank brukes der utslipp til sjø/terreng
eller tilkobling til offentlig kloakk ikke er mulig. 
Bruk vannbesparende toalett for å unngå for 
hyppig tømming av tanken, tømming utføres av slamsugebil. Nivåvarsler leveres som ekstrautstyr. Den varsler når tanken bør tømmes.
 Samtlige tanker leveres med innmontert gummipakning for 110mm innløp.  Tanken leveres med låsbart lokk

FP-S4 KULE
FP-S6
SAMLETANK 6M3 LIGGENDE

Montering            
Tanken plasseres på et 20 cm sandsjikt og avstemples mot setninger. Rundt tanken fylles et 20 cm lag med grus 3 - 15 mm. Monteringsanvisning er festet på hver tank.  Maks nedgravningsdybde: 1 m fra terreng til tankhals