TLF: 98900050 EMAIL: per.annar@mnras.no

Sandfilterkum FP-SF 4,2 med selvfall

Større sandfilterkummer lages etter behov.

Sandfilter lages der infiltrasjon til grunn ikke kan benyttes eller i våtmarksfilter.
Det kan benyttes flere sandfiltertanker, slamavskillere for å oppnå større infiltrasjonsflater. 

Sandfilterkum leveres med følgende:
110 pakning for gjennomføring av innløp og 110 mm stuss utløp, 110mm stuss til lufting og 110mm perforert rør i bunn.
Låsbart lokk.