TLF: 98900050 EMAIL: per.annar@mnras.no

Slamavskiller FP-1,1 for fritidsbolig med WC

Våtvolum 1m3
Vekt:

77 kg

Diameter Inn/utløp 110mm
Ant. Kammer  1
Total høyde 1700mm
Diameter tank 1350mm
Diameter tanktopp 600mm

Kan leveres med 1 kammer på bestilling                            .   For større nedgravingsdybde kan skjøtestykke (500mm eller 1000mm)  leveres.
  Nedgravingsdybde v/drenert grunn: 1000mm fra      terreng  til tankhals   Tanken plasseres på et 200mm sandsikt og avstemples mot setninger. Rundt      tanken fylles et 200mm lag av sandsikt (se monteringsanvisningen).
  Monteringsanvisning er festet på hver tank

Slamavskiller FP-2,2 for fritidsbolig med WC

Våtvolum 2m3
Vekt: 108 kg
Diameter Inn/utløp 110mm
Ant. Kammer  2
Total høyde 1800mm
Diameter tank 1600mm
Diameter tanktopp 600mm

Kan leveres med 1 kammer på bestilling                            .   For større nedgravingsdybde kan skjøtestykke (500mm eller 1000mm)  leveres.
  Nedgravingsdybde v/drenert grunn: 1000mm fra      terreng  til tankhals   Tanken plasseres på et 200mm sandsikt og avstemples mot setninger. Rundt      tanken fylles et 200mm lag av sandsikt (se monteringsanvisningen).
  Monteringsanvisning er festet på hver tank

Slamavskiller F-4,3 1 boligenhet med tilknyttet klosettavløp

Våtvolum 4m3
Vekt 177  kg
Diameter Inn/utløp 110mm
Ant. Kammer 3
Total høyde 1900mm
Diameter tank 2300mm
Diameter mantut 600mm

For større nedgravingsdybde kan           skjøtestykke (500mm eller 1000mm)           leveres.
        Nedgravingsdybde  v/drenert  grunn: 1000mm          fra terreng  til tankhals         Tanken plasseres på et 200mm sandsikt og avstemples mot setninger. Rundt tanken  fylles 200mm lag av tillatt masse (se monteringsanvisningen).
      Monteringsanvisning er festet på hver tank

Her har vi framtidens slamavskiller

4m3

1. Det finnes ingen slamavskiller på markedet med så lang strømningsvei.2. Den har meget langsom vandring på slammet.3. Den har stor arbeidsflate (vannspeil), 4,15 m2. Hovedkammer er 3,12 m2.
Punkt 1, 2 og 3 er av største betydning for å få renest mulig utslipp.
Slamavskilleren har lav byggehøyde. Dette har store fordeler med hensyn til nedgravingskostnader. Tankens rominndeling gjør tømmingskostnadene minimal
e

Slamavskiller for 2 til flere boligenh. - hyttefelt - turistbedr

Boligenheter med klosettavløp tilknyttet.

Våtvolum 7m3
Vekt:  395 kg
Diameter Inn/utløp 110mm
Ant. Kammer
Total høyde 2450mm
Diameter tank 2000mm
Diameter mantut 600mm

For større nedgravingsdybde kan skjøtestykke på 500mm eller 1000mm leveres.
          Nedgravingsdybde v/drenert  grunn :  1000mm fra terreng til tankhals.
Tanken plasseres på et 200mm sandsikt og avstemples mot setninger. Rundt tanken  fylles et 200mm lag av sandsikt (se monteringsanvisningen). Monteringsanvisning er festet på hver tank

Antall           boligenh. m3 tot           lengde
          2 stk
          3 stk
          4 stk
          5 stk
          6 stk
          7 stk
          7,0
          9,5
          12,0
          14,0
          15,5
          16,5
          300cm
          390cm
          480cm
          552cm
          606cm
          642cm