TLF: 93003623 / 95740930 EMAIL: midtnorskror@gmail.com

VI LEVERER ALT AV ISOPOR PRODUKTER

DRENSPLATER MED DUK

DRENSPLATENE KAN OGSÅ LEVERES I XPS KVALITET FOR HØYE FYLLINGER.

XPS SLIPPER IKKE VANN INN, ER HELT TETTE.

XPS 200/300

S80

S-150

L-SYSTEM

KULVERT KASSER