TLF: 98900050 EMAIL: per.annar@mnras.no

PVC-trykkrør produseres i henhold til NS-EN 1452. Rørene leveres hovedsakelig som PN 12,5 rør i klasse  SDR 21. For det norske markedet leveres rørene med Anger-Lock pakning fra Forsheda samt endelokk i muffe og på spissenden.Rørene er merket med NORDIC POLYMARK