TLF: 98900050 EMAIL: per.annar@mnras.no

SPIRALRØRENE HAR STÅLINLEGG. ALLE RØR ER OPPGITT ID MÅL . HAR IKKE MUFFER MÅ BRUKE KLEMMER

PRIS ER PR METER

SE LINK FOR BROSJYRE

http://pestan.net/wp-content/uploads/2016/06/18.HDPE-SPIRAL.pdf